2013. május 27., hétfő

Nyílt levél Magyarország Kormányának

Nyílt levél 
a Vidékfejlesztési Miniszternek és Magyarország Kormányának

Tisztelt Miniszter Úr!

Ön Magyarország Kormányát képviselve 
ad 1.   a szakmai, közéleti és társadalmi vitát ismét teljesen mellőzve,
ad 2.   a spekulatív világtőke alárendeltségében vezényelt „rendszerváltások” során a központosítás (államosítás) és privatizáció következményeként kisemmizett faluközösségek, gazdacsaládok, zsellér-őstermelő gazdatársadalom, a Gazdatanácsok Szövetsége és megannyi társadalmi szervezet álláspontját, tiltakozását, véleményét figyelmen kívül hagyva,
ad 3.   a földvédelem biztosítása, az üzemszabályozási feltételek egyértelmű tisztázása nélkül,
ad 4.   a történelmi földhasználati jog szempontjából vérrel verítékkel szerzett nemzeti történelmi örökség okán társadalmilag legilletékesebb családi, kis és közepes gazdálkodók és faluközösségek önképviseletét a tárgyalásokból következetesen kizárva, szövetkezésének támogatása helyett, a tisztázatlan tartalmú – nyilvánvalóan nagyüzemi gazdálkodást elősegítő – „integrációs” elképzeléseket fenntartva,
ad 5.   a kormánynyilatkozatokban hirdetett vidékstratégiai programot felülírva,
ad 6.   a föld magyar kézben tartását a legkevésbé sem biztosító rendelkezésekkel
terjesztette be a parlamentnek a földforgalmi törvénytervezet újabb, immár harmadik, a falvak túlélést az előző változatoknál is súlyosabb mértékben ellehetetlenítő változatát.

Az Ön által – az érdekeltekkel, Magyarország gazdatársadalmával szóba sem állvabenyújtott törvénytervezet nyíltan szembemegy az Európában uralkodó méretű családi gazdaságok, valamint a kis- és középbirtokosok érdekeivel, szembemegy az ország felemelkedését szolgáló, a vidék lakosságát megtartó gazdasági szerkezet kialakításával.

Ön az intézkedési kötelességét megtagadva támogatta és továbbra is támogatja az NFA – saját nyilatkozataival is ellentétes, de a legutóbbi kajászói és bábonymegyeri tetteivel már végképp igazolt és beismert – törvénytelenségeit.

Ön szótlanul tűrte és tűri, hogy a törvénytelenségek miatt előállt jogi vitákat az NFA a törvénytelenségek ellen szót emelő gazdákat fenyegető intézkedésekkel, titokban és szabálytalanul végrehajtott földrendezésekkel, élő vetések kitárcsázásával leplezze, és minden tájékoztatást megtagadó magatartásával, a haszonbérleti pályázatok, szerződések földművelést veszélyeztető mértékű határidőcsúszásaival, provokálja, károsítsa a földhasznosításra kész, nem kis áldozatot vállaló, helyben élő, öntudatos családi, kis és közepes gazdálkodókat.

Az Ön által benyújtott törvénytervezet a helybéli családi gazdálkodók, állattartó kistermelők ellen – a birtokháborítási pereivel, a „településidegen” bérlők és őrző-védők alkalmazásával – megsemmisítő intézkedéseket kezdeményező és a jelen állapotok között törvénytelenül működő NFA tevékenységét a jövőben ki kívánja vonni a földforgalmi törvény hatálya alól.

A Gazdatanácsok Szövetsége titkársága az Ön – fent részletezett – kezdeményezését a családi, kis- és közepes gazdálkodók, a falvak önellátásra kész lakosai, mezőgazdasági dolgozói ellen indított megsemmisítő támadásnak, az NFA által minden törvényességi alapot nélkülözve a helybéli magyar gazdák ellen folytatott totális háború kormányzati támogatásának tekinti.

A Gazdatanácsok Szövetsége ennek szellemében határozza meg és teljesíti a Magyarország mindenkori (de facto) írott és (de jure) íratlan Alkotmányában – ahogy minden magyar állampolgár számára, úgy a Szövetség számára is előírt, azaz – reá rótt kötelezettségeit!

Kelt: Székesfehérvárott, 2013. május 27-én
Gazdatanácsok Szövetsége titkársága

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése