2013. május 8., szerda

Büntető feljelentés az NFA ellen

Fővárosi Főügyészség

1054 Budapest
Akadémia utca 13.

Tisztelt Főügyész Úr!

Az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület – Fejér Szövetség, a Kajászói, a Bábonymegyer-Som feles Gazdatanács és a Gazdatanácsok Szövetsége megbízásából feljelentést tesz a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnöke, Sebestyén Róbert és minden ismeretlen tettestársa ellen okirat hamisítás, törvénytelen szerződésmódosítás, hatalommal való visszaélés, állami vagyon gondatlan kezelése és a nyilvánosság szándékos megtévesztése alapos gyanújával.

Rövid indoklás:

Adatszolgáltatás megtagadása, akadályozása, ellehetetlenítése
Azon túl, hogy az NFA által összeállított földbérleti pályázati rendszerben a pontozási rendszer a legkevésbé mérhető bírálati szempontok túlpontozására ad lehetőséget, a „vesztesek”-nek, illetve pályázóknak a pályázat egyes pontjai ellen semmilyen jogorvoslati lehetősége nincs, az NFA bírósági döntés ellenére megtagadja a közérdekű, pályázati adatokhoz hozzáférést (dokumentált eset: 2013. április 23.; Gazdatanácsok Szövetsége adatkérés megtagadása).

Mind a közzététel, mind az értesítések olyan rendszerben/?/ szerepelnek, hogy az érdekeltek csak igen bonyolultan tudnak az adatokhoz hozzájutni annak ellenére, hogy a pályázat tárgya állami, közösségi tulajdon és így nyilvánosnak kell lennie a teljes adatkezelésnek, illetve gazdálkodásnak.
Társadalmi, érdekvédelmi egyesület sem a pályázat kiírásában, sem elbírálásában, sem a törvénytelenségek kivizsgálásában nem vehet, vehetett részt.

Közérdekű adatok meghamisítása
A törvénytelenségek leplezése érdekében a törvényi előírásokkal nem összefüggő kimutatások készítése (összeszámítás szándékos elmulasztása).

Közvélemény szándékos félretájékoztatása
A fenti, szándékosan egyoldalú, a valós törvényi korlátokkal összemérhetetlen adatokkal félretájékoztatáson túl nyilvánvaló törvénysértés (kajászói földbérleti szerződés, Hrsz: 0122/1 és 0124/1) tagadása, leplezése (dokumentált eset: Sebestyén Róbert 2012. november 12.-i nyilatkozata a Hír TV-ben), valótlan szerződési feltételekről és időpontokról nyilatkozat, egyedi megbízási szerződések pályázati elbírálás következményeként való feltüntetése (dokumentált eset: az NFA 2013. április 23.-i sajtónyilatkozata).

Hatalommal való visszaélés
Közhivatal minden módon való elzárása az ügyfelek elől, nincs ügyfélfogadás, sem ajánlott, sem tértivevényes levelekre sincs válasz, az érdekeltek semmilyen felvilágosítást nem kapnak. Bizonyított törvénytelenség leplezése, tagadása, törvénytelen szerződések titkolt módosítása, majd azokra hivatkozva eljárás indítása a törvénytelenséget feltárókkal szemben (dokumentált eset: Kajászó fenti területeinek őriztetése őrző-védő szolgálattal, miközben nincs érvényes szerződés a területre, miután Kajászó Gazdatanácsa jótéteményként, a föld parancsa szerint művelni kezdte azt). Bábonymegyer-somi földbérleti pályázatok beadási határideje előtt, a pályázók értesítése nélkül a pályázati ciklus módosítása és egyedi megállapodás kezdeményezése pályázaton kívül az NFA által kiválasztott személlyel (dokumentált eset: Bábonymegyer-Som 2013. január 5.-re meghirdetett pályázatok sajtóvisszhangot kapott visszásságai)

Okirat hamisítás
Kajászói szerződések titkos és törvénytelen módosítása (pályázati eredményt nem visszavonva módosították a 0122/1 és 0124/1 hrsz.-ú területre vonatkozó bérleti szerződést és kívánnak szerződést kötni a 0122/1-es helyrajzi számról leválasztott – korábban tagadott törvénytelenségüknek megfelelő területű – szántóra.

Állami vagyon gondatlan, sőt szándékosan hanyag kezelése

Földterületek művelhetőségét akadályozó határidőcsúszások (január helyett áprilisi eredményhirdetés, földbérletek szándékos visszatartása, melynek következtében Kajászón és Bábonymegyeren is jelentős területek állnak a mai napig (május elejéig) megműveletlenül, miközben május közepéig kell és lehet a 2013. gazdasági évre a földterület alapú mezőgazdasági támogatásra az igényeket benyújtani.

Fenti eljárási esetek és az egyes nyilvánosságra került szerződések felvetik a korrupció alapos gyanúját, illetve lehetőségét is.

Kajászó, 2013. április 30.
                   Dr. Boór Ferenc sk.                                           Tamási Béláné sk.
       Gazdatanácsok Szövetsége titkára             Gazdatanácsok Szövetsége jogi képviselője
              gazdatanacs@gmail.com        Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése