2013. május 5., vasárnap

Felhívás a gazdákhoz és a kormányhoz

F E L H Í V Á S
a Magyar Gazdatársadalomhoz
és minden tisztességes, józan magyar honfitársunkhoz,
a magyar földért aggódó minden társadalmi közszereplőhöz
és a Magyar Kormányhoz!

Gazdatársaink, Polgártársaink, Tisztességes Tisztviselőink!

A munka ünnepét követő napon, május 2-án megtörtént az, amire 1990 óta nem volt példa:

A   NEMZETI   FÖLDALAPKEZELŐ   (ÁLLAM AZ ÁLLAMBAN?)   KIFORGATTATTA,   MEGSEMMISÍTTETTE   A      TÖRVÉNYTELENSÉGET   FELDERÍTŐ   ÉS   AZ ELLEN ÁLLHATATOSAN   KÜZDŐ      KAJÁSZÓI   GAZDÁK   MÁR   ZÖLDELLŐ   VETÉSÉT!

Bíznunk kell abban, hogy ezt nem az a kormány tette, amelyet a nemzeti vidékstratégia ígéretével ilyen fölénnyel választott meg a vidék, hanem az a HÁTTÉR HATALOM követte el, amely – mint látható – minden módon igyekszik megfélemlíteni és kiszorítani szülőfalujából a Magyar Gazdát. A gazdát, aki évezredeken keresztül művelte a földet, látta el az ország lakosságát élelemmel fenntartva és megtartva az országot, míg el nem lehetetlenítették őt.

E HATALOM arroganciája nem ismer korlátot. Úgy osztogat-fosztogat kénye-kedve szerint minden földvagyont, mintha sajátja volna. A Fejér Megyei NFA vezetője azt válaszolta a kajászói gazdák kérdésére – meddig marad műveletlen a bitorolt föld? –

MI KÖZÜK MAGUKNAK AZ ÁLLAMI FÖLDHÖZ?

Mindannyian azt reméljük, hogy ezt csak egy HÁTTÉR HATALOM teheti, amely megkaparintotta az NFA-t, nem a kormány. Ezért felszólítjuk Magyarország Kormányát:
  •  távolítsa el az NFA vezetését mindenestül, mivel – ha eddig nem volt nyilvánvaló, a kajászói és bábonymegyeri esettel már több is annál, hogy – visszaélt kezelési jogával,
  • semmisítse meg az eddigi pályázatokat és
  • a helyi gazdákkal, választott képviselőikkel és megnevezett szakértőikkel egyetértésben haladéktalanul dolgozza ki azt a pályázati rendszert,
  • amelyben tiszta és világos pályázati és értékelési szabályok érvényesülhetnek,
  • s amely pályázatok elbírálása után is a helyi gazdák a már létező Gazdatanácsok mintájára megalakított (alanyi jogú) helyi tanácsai – a kormány meghirdetett szándéka alapján is – egyetértési jogot gyakorolhatnak a helyi földek hasznosításában.
Tisztelt Gazdák!

A hallgatás és halogatás ideje lejárt. Amennyiben el kívánják érni, hogy a helyi gazdák egyetértése nélkül a településeik határaiban fekvő állami földeken földhaszonbérleti szerződés se jöhessen létre, akkor keressék a kapcsolatot most a már szerveződő gazdatársadalommal (Gazdatanácsok Szövetsége <gazdatanacs@gmail.com>)!

Kajászó, 2013. május 5.

                   Dr. Boór Ferenc sk.                                           Tamási Béláné sk.
        Gazdatanácsok Szövetsége titkára              Gazdatanácsok Szövetsége jogi képviselője
               gazdatanacs@gmail.com          Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése