2013. november 1., péntek

Nyílt levél az MVH vezetéséhez - Bombahír okozott bombariadót az MVH budapesti székházában?

http://www.atv.hu/videok/video-20131031-nyilt-levelben-kerik-a-foldosztasok-rendezeset-a-babonymegyeri-gazdak
Felvétel a képre kattintva (ATV.hu)
ATV: "Nyílt levélben kérik a földosztások rendezését a bábonymegyeri gazdák a Vidékfejlesztési Hivataltól. Azt állítják, hogy a településen szinte minden terület Ágh János, fideszes önkormányzati képviselőé, aki nem műveli a földeket. Azt mondják, hogy nem az állami támogatásra várnak, hanem lehetőségre a megélhetéshez."

Pontosítsunk:
  1. nem kérik, hanem követelik a törvényesség helyreállítását, ahogy azt is, hogy
  2. fizesse vissza kamatostól az NFA a földbérleti pályázatukhoz letétbe helyezett majd' félmillió forint összeget!
  3. Ágh János önkormányzati képviselővel szemben pedig nem csupán az a vád, hogy nem művelte és nem is képes megművelni a kezelésébe került földeket, hanem hogy
  4. más földjét bitorolja, s hogy
  5. más helyett, más földjére hivatkozva vett és vesz fel terület alapú támogatást.

Nyílt levél az MVH vezetéséhez

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vezetőjének
Budapest

Tisztelt Cím! 

Már ez év nyarán tudomásunkra jutott, hogy Ágh János és ott nem élő, mással foglalkozó családtagjai nem művelik annak a közel ezer ha-nak nagy részét, melyet megbízási szerződéssel, illetve a következő húsz évre pedig pályázattal nyertek el a helybéliek elől.

Biztosan elkerülte figyelmüket, hogy a 2013. szeptember 19-én tartott sajtótájékoztatónkon, amelyről szinte minden napilap és híroldal és az ATV esti híradója is beszámolt, ezt nyilvánosságra hoztuk: Ágh János bábonymegyeri lakos, önkormányzati képviselő és/vagy családtagjai az NFA-val kötött egyedi megbízási szerződéseikben vállalt művelési kötelezettségeiknek nem tettek eleget. Ezúton jelentjük be újra, hogy a kezelésébe tartozó területek nagy részét nem voltak képesek megművelni, azonban – minden bizonnyal – éltek a területi támogatási igényük bejelentésével.

Mellékeljük azt a levelet, melyet Balogh József bábonymegyeri gazda írt a Somogy Megyei Hivatalnak. A levelet olvasva arról is értesülhetnek, hogy Bábonymegyeren egyesek nem ismerik, vagy nem tartják be a vonatkozó törvényeket.

Lengyel Szilvia országgyűlési képviselő közbenjárására sem sikerült a mai napig hozzájutnunk a támogatási adatokhoz: ezért kérnünk kell a Hivatalt, hogy soron kívül vizsgálja ki Ágh János és családtagjai és a vele együtt gazdálkodók - a Bábonymegyer-Som-Nyim közigazgatásába tartozó teljes terület - földhasználati, támogatási adatait, mind az AKG, mind pedig a területalapú támogatás vonatkozásában és egyúttal mérjék fel azok földműveltségi állapotát!

A Gazdatanácsok Szövetsége, a gazdák nem tűrhetik, hogy a Hivatalok akarva vagy akaratlanul is hozzájáruljanak egy szervesen működő falu felszámolásához, s hogy törvényszegéssel nagybirtokosok telepedjenek rá a falvak területeire, s vegyék el a támogatást, a túlélés lehetőségét tőlük.

Ennek érdekében hívtuk és hívjuk fel az ország gazdatársadalmának figyelmét is, hogy ha bármilyen törvénytelenséget látnak maguk körül, a falujukban, ezt haladéktalanul jelezzék felénk és a Hivatal felé is, hogy mindannyian megtegyük a törvényesség helyreállításához szükséges lépéseket.

Kelt: Székesfehérvár, 2013. október 31. 
 

……………………………………………  ……………………………………………
                Dr. Boór Ferenc sk.                                     Tamási Béláné sk.
       Gazdatanácsok Szövetsége titkára             Gazdatanácsok Szövetsége jogi képviselője
              gazdatanacs@gmail.com        Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke
 
------------------------------------------ melléklet ------------------------------------------


FVM Somogy megyei Földművelésügyi Hivatal
Kaposvár
Csokonai utca 3.

Tisztelt Hivatal!
 
Alulírott Balogh József Bábonymegyer Szent István utca 14. sz. alatti lakos bejelentem, hogy a mellékelt Földhasználati lapon szereplő, Bábonymegyer külterület 0162/1. hrsz. földterület után nem igényeltem földalapú támogatást, pedig a földhasználatot 2013. márc. 29-vel jegyezték be.

Ennek oka a következő: amikor be szerettem volna jelenteni a falugazdásznál, a falugazdász riadtan közölte, hogy erre a területre Ágh János veszi fel az AKG támogatást, valamint a területalapút is.

Ágh tudomást szerzett az esetről és mind engem, mind a családomat fenyegetve rábírt, hogy vonjam vissza a bejelentést.

Azon nyomban és most ősszel is lekaszálta és elszállította a szénát, ami ezen a területen termett, tehát még birtokháborítást is elkövetett, valamint a szénám eltulajdonítását.
Mindezt természetesen fillér nélküli kompenzáció nélkül tette.

Átgondolva az egész ügyet, nem kívánok részese lenni senki törvénytelenségének és szükségem is van a földemre, mivel az állataimat el kell látni takarmánnyal.

Ezért ezennel bejelentem, hogy arra a földterületre érvényes használati jogom van, volt már a 2013-as évre is és ezután is 2017. év végéig.

Nem tudom, hogy szükséges-e feljelentést tenni a Rendőrségen, ennek eldöntését a Hivatalra bízom.

Bábonymegyer, 2013. október 29.

                                                                                  Tisztelettel
                                                                               Balogh József

Gazdatanácsok Szövetsége titkársága

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése