2013. november 22., péntek

Alapszabályt szegve, bennfenteskedve hozzák létre a NAK bizottságait


A NAK "ideiglenes" alapszabálya előírja, hogy minden kamarai tag értesítendő, azaz - ha másként nem is, de - az agrárbizottságok létrehozása előtt legalább két héttel a jegyző által ki kell függeszteni az értesítést az alakulás napjáról és helyéről.
Nemhogy ezt szegi meg sorozatban a NAK, de ráadásul kettős intézkedés zajlik országszerte. Vannak települések, ahol az agrárbizottságokat az alapszabályt megszegve meg is alakítják (Székesfehérvár, Vérteskethely, Enying, Dég, ...), s vannak, ahol csupán listát állítanak össze (Csákvár) arról, hogy kik jelentkeznek ezen bizottságokba, miközben a kamarai tagok közül néhányan (?) kapnak értesítést csupán erről a lehetőségről.

Itt egy alapszabály szegő bizottság alakításról olvashatunk.

KIFOGÁS

Alulírott Molnár Zoltán Lajos (...) 8135. Dég (...) szám alatti lakos mezőgazdasági gazdálkodó, valamint Dég területén élő és gazdálkodó gazdatársaim nevében panasszal kívánunk élni a Dég Polgármesteri Hivatalban 2013.11.18.-án 14.00. órakor megrendezett Agrárgazdasági Bizottság alakuló ülés felállítása érdekében megrendezett  bizottsági tagok megválasztása miatt az alábbi indokok alapján.

Elmondom, hogy a választás etikátlan módon úgy zajlódott, hogy a Dégen mezőgazdasággal foglalkozó  személyeket / kamarai tagokat  / a választás időpontjáról nem értesítettek külön ki, csak Mosberger Mátyás kamarai tanácsadó 1-2 hozzá közel álló személyt értesített ki telefonon, akik persze, rokonaikat, és nagyon közeli ismerőseit értesítették nagyon szűk körben és rajtuk kívül erről a választásról a helyi gazdák közül szinte senki nem tudott.

Az szerintünk erősen kifogásolható, hogy a Kamarai tanácsadó csak 1-2 embert értesített telefonon és mást nem, pedig kamarai tagságot mindannyian fizetünk.   

Állítólagosan a Polgármesteri Hivatal falitábláján az értesítés közzé lett téve, csak az a probléma, ha a felhívás ki is volt téve, akkor is kifogásolható az a tény, hogy a kifüggesztésre használt hirdető tábla olyan kicsi, hogy a hirdetések hegyén-hátán vannak és az egyáltalán nem átlátható, és érdekes módon ezt a hirdetményt én illetve a szavazásról kiszorult gazda társaim sem látták.

Valamint megjegyezni kívánom, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében van elhelyezve a hirdetőtábla, mely táblát csak a megadott fogadó napon lehet megtekinteni, mivel a bejárati ajtó fogadónapon kívül zárva van. Továbbá az értesítés hiányát és a hirdetmény elhelyezését azért nehezményezem, mert én is és a helyi gazdatársaim is az őszi munkálatok miatt, valamint egyéb munkahelyek miatt nem volt lehetőségünk tudomást szerezni a fenti választásról, így azon nem jelentünk meg.

A választáson részt vevő személyektől utólag megtudtam, hogy a választás úgy zajlódott le, hogy a Agrárgazdasági Bizottságba javasolt 10 személy közül 3 személy nem jelent meg, mivel nem tudtak a választásról.

A választáson résztvevő személyek közül, volt aki telefonon értesíteni akarta a meg nem jelent bizottsági tagnak jelölt személyeket, amiről egy másik bizottsági tagnak jelölt személy lebeszélte azzal az indokkal, hogy ha nem jöttek el akkor nem kell bolygatni ezt a dolgot.

Később kiderült számomra, hogy azért nem akart senki értesíteni a meg nem jelent személyeket, mivel a 10 személyből 7 személyt lehetett megválasztani és mivel a 10 személyből 3-an hiányoztak, így komoly szavazás nélkül megválasztásra kerültek a bizottsági tagok.

Megjegyezni kívánom, hogy a megszavazott bizottsági tagokon kívül családtagjai és nagyon közeli ismerősei jelentek meg, akik más jelölt esetén azt szavaztak volna meg akit ők akarnak, mivel rajtuk kívül erről a gyűlésről szinte senki nem tudott és így nem a többségi akarat érvényesült.

Kérem a fentiek megvizsgálását, mivel szerintem és gazdatársaim szerint is az lenne etikus és igazságos, hogy új választást írjanak ki Dég területére, melynek során a helyi gazdálkodók korrekt kiértesítése után új szavazáson a többségi akarat érvényesüljön.  

Megjegyezni kívánom, hogy a választással kapcsolatosan nekem, illetve gazdatársaimnak a kijelölt bizottsági elnök személyével kapcsolatban kifogásunk nincs, őt egyöntetűen mindenki támogatja.


Intézkedésüket és megértésüket előre is köszönöm.   

Dég, 2013…november.. .hó……19…..napján.

      Tisztelettel:
                                  Molnár Zoltán Lajos    
                                               SK.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése