2013. november 1., péntek

Nyílt levél az NFA vezetéséhez - a kauciót fizesse végre vissza, de már kamatostól

Nyílt levélben fordult az NFA-hoz a Bábonymegyeri Gazdatanácsot képviselve a Gazdatanácsok Szövetsége. Az NFA pályázati eljárási rendjére és a pályázati fedezetként szolgáló letétek visszafizetésére vonatkozó törvények szerint a pályázatok elbírálását követő 8 napon belül kellett volna már az NFA-nak visszautalnia a bábonymegyeri pályázóknak a kaucióként letett több százezer forintot. Ez a mai napig nem történt meg. A Gazdatanácsok Szövetsége október 31.-i budapesti sajtótájékoztatóján erről is szó esett.

Röviden érdemes áttekinteni a történteket ahhoz, hogy világos legyen, hogy mi folyik Bábonymegyeren. Pontosabban azon Gazdatanács tagok ellen,
  1. akik szót mertek emelni a törvénytelen agrárkamarai választás ellen,
  2. akik kapujára ismeretlen tettesek "Ha pofáztok megdögletek" feliratot festettek,
  3. akik ellen soha nem látott "statáriális" jelleggel vízügyi és környezetvédelmi eljárást kezdeményeztek,
  4. akik saját maguk és a hozzájuk hasonló kis és közepes gazdálkodók jövőjét "akasztófa állítással" jósolták meg,
  5. akik elől egy helyi önkormányzati képviselő kapta meg egy évre szinte a teljes bábonymegyeri területet
  6. akik egyetlen deka földet sem nyertek az NFA jóvoltából, mert Ágh János helyi önkormányzati képviselő és családja mindent vitt,
  7. akiknek a kormány hangzatos ígéretei és szólamai ellenére el kellett adniuk állatállományuk felét, azaz fel kellett számolniuk gazdaságukat,
  8. akik maradék földjét is elbitorolandó az NFA eljárást kezdeményezett,
  9. akiknek tehát, az NFA máig sem utalta vissza pénzüket,
  10. akik ennek ellenére sem adják fel, hogy a törvénytelenségeket fel kell számolni Bábonymegyeren.
Mi ez, ha nem leszámolási kísérletsorozat?

Sebestény Róbert és társai! A kísérlet kudarcra ítéltetett. Az elszámolás ideje rohamosan közeleg.

Nyílt levél az NFA vezetéséhez


Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vezetőjének,
Sebestyén Róbert Úrnak
Budapest, Bosnyák tér
Tisztelt Sebestyén Úr!

A Gazdatanácsok Szövetsége nevében felszólítjuk Hivatalát, hogy haladéktalanul – és a késedelmi kamatokkal együtt – fizesse vissza a két bábonymegyeri gazda 2012. szept. 22-25. között beadott pályázati kaució összegét.

Gál  Ferenc a
                                   HU 23 -20154
                                               -20155
                                               -20156 sz. pályázatokra      238.7oo.- Ft-ot fizetett be.
Horváth János a       HU 23 -20152 sz. pályázatra          178.6oo.- Ft-ot fizetett be.

Mindketten 2012. szeptemberben pályáztak, a pályázati elbírálás ideje 2013. január volt, hivatalos értesítést 2013. 04.16. napjával kaptak az elutasításról.

A kauciót tehát ismereteink szerint a döntés napját követő 8 napon belül, tehát januárban (?), de legkésőbb április végével vissza kellett volna számukra küldeni.

Ezért tehát nyomatékosan szóltjuk fel arra, hogy a visszajáró kauciót haladéktalanul és a banki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal együtt fizessék vissza a gazdáknak.

Kelt: Székesfehérvár, 2013. október 31.

……………………………………………  ……………………………………………
                Dr. Boór Ferenc sk.                                      Tamási Béláné sk.
        Gazdatanácsok Szövetsége titkára              Gazdatanácsok Szövetsége jogi képviselője
               gazdatanacs@gmail.com          Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke
 


Gazdatanácsok Szövetsége titkársága

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése