2014. február 10., hétfő

Ne szavazz ígérgetőkre, csakis visszahívható, elszámoltatható képviselőkre!

Egyre többen érdeklődnek a Gazdatanácsok Szövetsége felhívása iránt, ezért itt külön is közzétesszük.

Rácz Sándor felejthetetlen beszédében jelölte ki ennek a Szövetségnek a küldetését:
"Nincs olyan politikai erő a világon, amelyik olyan jogosítványt kap, bármilyen párt legyen, (...) hogy egy népet az életfeltételeitől fosszon meg! Ne higgyetek politikának, ne higgyetek pártoknak, ne higgyetek államnak, mert ezt az ügyet Nektek, a szántó, vető, földművelő népnek kell rendezni ahhoz, hogy emberi tisztességgel újra magyar életet lehessen teremteni a rónán!"
(Részlet Rácz Sándor beszédéből, Szolidaritási Nagygyűlés, Kajászó, 2012. december 1.) A Gazdatanácsok Szövetsége Nagygyűlésének felhívása


Elég volt a szabadnak nevezett szabados mandátumból! Ígéretekért csupán nem jár már IGEN szavazat! 
 
1.  A Gazdatanácsok Szövetsége Nagygyűlése a magyar nemzet sorsa szempontjából végzetes fontosságú magyar anyaföld védelme érdekében már nem tartja elegendőnek a választásokra jelölteket állító pártok, választási szövetségek és képviselőjelöltek ígéreteit. A 2014. május 1-én lejáró földmoratórium okozta vészhelyzetre való tekintettel nem lát más megoldást, minthogy visszahívhatósági feltételhez kötött országgyűlési képviselők megválasztását támogatja csupán. 
 
2. Ezért a Gazdatanácsok Szövetsége arra szólítja a Gazdatanács tagokat, a gazdatársadalom minden tagját és minden honfitársunkat, a választópolgárokat, hogy az ezévi országgyűlési választásokon csak azokat a képviselőjelölteket támogassák, azokra szavazzanak, akik az ezévi országgyűlési választás napját megelőző vasárnapig, március 30.-ig előzetesen, vagy egy a 2010-es választások alkalmával Fejér megyében megtartott „Képviselőjelölti Szerződés és Eskü”-höz hasonló rendezvény keretében máris visszahívhatóságot vállalnak. Azaz polgárjogi szerződésre lépnek a Gazdatanácsok Szövetségével az eseményre meghívott és jelenlévő választóik, mint tanúk előtt. A polgárjogi szerződésben a jelölt kötelezi magát arra, hogy programja részeként maradéktalanul képviseli, hogy a parlament biztosítson a fennmaradáshoz elegendő jogot a helyi gazdatársadalom önszerveződő Gazdatanácsai számára, azaz képviseli az Anyaföldvédelmi Kerekasztal által kidolgozott nemzeti földtörvény koncepció VII. pontjában megfogalmazottakat (Lásd: ITT!), attól csakis a Gazdatanácsok Szövetségével egyetértésben tér el. Ellenkező esetben – a Szerződésben rögzített eljárási mód szerint eljáró és a Gazdatanácsok Szövetsége és a választópolgárok képviseletében – a szerződést aláíró személy kezdeményezésére önként lemond parlamenti mandátumáról. Ennél kevesebbért ne kérje senki a felhatalmazásunkat! 
 
3.   A Gazdatanácsok Szövetsége ezért felhívással fordul minden a magyar föld és a vidék sorsáért aggódó és azok védelméért tenni akaró képviselőjelölthöz, hogy mutassanak példát és jelentkezzenek a Gazdatanácsok Szövetsége @-levél címén (gazdatanacs@gmail.com) a szerződés részleteinek tisztázása érdekében és minden honfitársunkhoz, hogy csakis azon személyekre szavazzanak majd, akik a (két héten belül a – http://gazdatanacs.blogspot.com – honlapon nyilvánosan felkínált) Képviselőjelölti Szerződés aláíróiként szerepelnek a honlap kifejezetten ezen célból nyitott nyilvános oldalán arcképükkel és egységes szerkezetű rövid életrajzukkal, képviseleti céljaikkal (jelölő, támogató szervezeteik megnevezésével).Gazdatanácsok Szövetsége Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése