2013. április 23., kedd

Sajtótájékoztató az NFA székház előtt: Megállj NFA! Ne tovább a vidék ellen!

M E G H Í V Ó
r
endkívüli sajtótájékoztatóra
és felszólítás az NFA törvénytelenségeinek azonnali beszüntetésére
Helyszín: NFA Bosnyák téri székháza bejárata előtt
Ideje: 2013. április 23. 15 óra

A Kajászói Gazdatanács 2013. április 22.-i döntésének értelmében és megbízásából a Gazdatanácsok Szövetsége Küldöttgyűlésének felhatalmazásával az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület – Fejér Szövetség a mai napon felszólítja az NFA-t, hogy
  1. hagyjon fel minden törvénytelenséggel a kajászói 122/1 és 124/1. hrsz. földterületek bérleti szerződéseinek önhatalmú módosításakor és
  2. a föld törvénye értelmében azonnal kössön szerződést azokkal, akik a Kormány vidékfejlesztési programjában és az érvényes földtörvény szerint is elsődleges joggal művelhetik és a 2012. november 11.-i „Őszi szántás” óta művelik is a területet és
  3. tegyen eleget a Kormány 2012. november 12.-i felszólításának, azaz állítsa helyre a törvényességet!
INDOKLÁS

Az NFA 2012-ben ismeretlen pályázati feltételekkel és eredménnyel ítélte nyertesnek Kiss Árpád kápolnásnyéki építési vállalkozót a fenti földterület 20 éves bérleti jogára.

Miután a szerződést a törvényi feltételek megszegésével írták alá Kiss Árpád és az NFA illetékesei, a szerződés semmis, melynek kimondását és beismerését az NFA több mint egy éve halogatja annak ellenére, hogy erre már hónapok óta többször írásban felszólította a Kajászói Gazdatanács, a Gazdatanácsok Szövetsége és az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület – Fejér Szövetség.

A Kajászói Gazdatanács fentiek miatt 2012. október 17-én a törvényesség helyreállítása érdekében a földterületet közösségi használatba, ún. „közbirtokosságba” vette elvárva, hogy az NFA kössön velük megbízási szerződést, amíg új pályázatot nem ír ki a területre.

Ez a mai napig nem történt meg, sőt, az NFA minden tájékoztatást megtagad a helyi területre vonatkozóan.

A Kajászói Gazdatanács tudomására jutott, hogy az NFA a korábbi szerződés törvénytelenségét a nyilvánosságot kizárva kívánja eltitkolni, leplezni, ezért szerződésmódosítást hajtott végre a földet saját eszközök híján mással műveltető Kiss Árpáddal, a korábban törvénytelenül szerződő vállalkozóval és újabb vállalkozókat vonna be a törvénytelenség leplezésébe. Ugyanis titokban, miközben a korábbi szerződést mindmáig rendben valónak hirdeti, mégis megosztást hajtott végre a 0122/1-es helyrajzi számú területen. A törvényi előírást meghaladó 2194 Aranykorona értéknek megfelelő mintegy 60-65 hektárnyi területet ismeretlen felhatalmazással kimérette és leválasztotta és azon túl, hogy Kiss Árpád szerződését módosította, egyedi szerződést kíván kötni egy általa a háttérben felkért vállalkozóval. Kiderült, hogy emiatt hagyta Kiss Árpád a múlt hétig műveletlenül az NFA által kimért, a korábbi szerződés szerinti törvényi mértéket meghaladó területet. A kajászói gazdák a föld parancsa értelmében a múlt pénteken ezen a területen folytatták a művelést, azaz kezdték meg a tavaszi munkálatokat.

A mai napon Varga Ferenc vállalkozó arról tájékoztatta a gazdákat, hogy számára kínálta fel az NFA ezt a kimért, mintegy 60-65 ha méretű területet hasznosításra, melynek szerződése abban a pillanatban érvénybe is léphetne, amint elfogadná azt. Felmerült benne annak lehetősége, hogy a kajászói gazdák kárát megtérítve kezdené el művelni a már bevetett területet.

A gazdák ezt visszautasították és folytatják a megkezdett talajmunkákat, valamint a vetést.

FELSZÓLÍTÁS

A Gazdatanácsok Szövetsége felszólítja az NFA-t, hogy ne kísérletezzék tovább a gazdatársadalom megosztásával és tegyen eleget a bíróság ítéletének, azaz:
-         mutassa be a Gazdatanácsok Szövetsége képviselőinek a kajászói 0122/1 és 0124/1 helyrajzi számú területekre kötött szerződéseket, annak 2012. február 1. óta végrehajtott minden módosítását és adja át a vonatkozó földbérleti pályázatok elbírálási dokumentumainak másolatait,
-         semmisítse meg a törvénytelenül odaítélt pályázatokat, így elsősorban a fenti két helyrajzi számra kötött bérleti szerződéseket és azok esetleges későbbi módosításait,
-         és e hónapban kössön szerződést a földterületek kötött idejű hasznosítására a Kajászói Gazdatanács tagjaival,
-         egyúttal a Kajászói Gazdatanács, a helyi gazdák bevonásával írjon ki új pályázatot az érintett területek hosszú távú hasznosítására,
-         és nyilvános bírálat után kösse meg a szerződéseket az állami földekre úgy, ahogy ezt a Kormány vidékstratégiai programjában ígérte, és
-         tegye nyilvánossá az eddigi pályázatok bírálati szempontjait, a bírálatok eredményét!

Egyúttal mellékeljük tiltakozásunkat a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ felszámolása ellen:

TILTAKOZÁS

A Gazdatanácsok Szövetsége mély megdöbbenéssel tapasztalja, hogy a FIDESZ-KDNP pártszövetség meghirdetett néppárti politikáját elárulva nem tartja EU-kompatibilis ígéreteit és nemhogy fejlesztené a fenntartható ökológiai termelés nélkülözhetetlen szakmai és K+F és technológiai transzfer intézményeit, hanem a meglévő hiányos lehetőségekkel működő Kishantosi Vidékfejlesztési Központot is felszámolja.
Ezért számos külföldi érdekképviselettel, nemzetközi tekintélyű szakmai és közéleti személyiséggel, a Biogazdálkodók Érdekvédelmi Szövetségével /IFOAM EU GROUP/ együtt követeljük ez intézmény nemcsak fenntartását, hanem a Nemzeti Ökológiai Termelési Rendszer Fejlesztési Kutató Intézetté való átalakítását, MTA, vagy demokratikusan megválasztandó, új agrárkamarai felügyelettel.

Kelt: Kajászón, 2013. április 22-én
                           Dr. Boór Ferenc sk.                                                            Tamási Béláné sk.
                 Gazdatanácsok Szövetsége titkára                                  Gazdatanácsok Szövetsége jogi képviselője
                         gazdatanacs@gmail.com                             Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke

ui: Tisztelettel hívunk és várunk a sajtótájékoztatóra minden egyetértő és támogató köztisztviselőt és országgyűlési képviselőt!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése