2013. február 6., szerda

Levél az Alapvető Jogok Biztosának az agrárkamarai választásnak nevezett eljárásról

Székesfehérvár, 2013.02.05.

Alapvető Jogok Biztosának
Budapest


Tisztelt Biztos Úr! 

Mellékelem Önnek azt a határozatot, melyet a Gazdatanácsok Szövetsége hozott 2013. február 2-án.

A Gazdatanácsok Szövetsége Alakuló Gyűlésének határozata és állásfoglalásai c. kiadmány 4. pontja kimondja, hogy az agrárkamarai választások törvényellenesek, ezért 
   -  követeli a választások azonnali felfüggesztését és 
   - új választási szabályzat elkészítését, mely biztosítja a demokratikus, alulról építkező agrárkamarai választást, ahol egy tag egy szavazattal rendelkezik, minden tag jelölhet és jelölhető.

Egyesületünk ezzel kapcsolatban a következőket állapította meg:

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. Tv. 46. §.(1) bekezdése alapján a Vidékfejlesztési Miniszter felállította az Átmeneti Elnökséget és az a „Tv. 47. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. január 9-én tartott ülésén fogadta el az agrárkamarai választási (…) kapcsolatos eljárási szabályokat.” Az Átmeneti Elnökség 4/2013./I.9. határozatát a miniszter jóváhagyta.

Ezt a szabályzatot január 11-én lehetett az interneten elolvasni.

A regisztrált tagok /akik be is fizették a regisztrációs díjat!/ január 18-tól személyesen tekinthették meg Budapesten, megállapítandó, hogy szerepelnek-e a kamarai jegyzékben.

Ennek alapján kellett leadni január 21-ig a jelölő szervezeteknek a zárt jelölő listát. A kamara január 25-ig értesítette /?/ hivatalosan a kamarai tagokat, hogy szerepelnek-e a nyilvántartásban – vagyis választók és választhatók.

Ez az értesítés már csak arra való, hogy az általuk nem látott, a kamarai tájékoztatói értekezleteken nem ismertetett, nem is ismert küldöttekre az 50-es években honosított „választási” procedúra szerint bedobják a listákat a ládákba.

A Fejér megyei értekezleten a küldött-jelöltek nem vettek részt, az átmeneti elnök nyilatkozata szerint ő sem ismerte kilétüket.

Kijelentése szerint ezeket a listákat a MAGOSZ állította össze minden megyére kiterjedően, amely vélhetően ezt nem tehette volna meg a szabályok szerint. Innen a „választás” már komoly ügyvédi felügyelet mellett fog bonyolódni.

Az így jelölt és „megválasztott” küldöttekből álló kamara feladata
   - a vidéken élők, munkavállalók, vállalkozók érdekeinek védelme, megélhetésük biztosítása céljából
   - a fogyasztók egészséges élelmiszerrel való ellátásának elősegítése,
   - a természetes környezet védelme, környezeti agro-gazdálkodás elősegítése.

Az Egyesület végez
   - kutatási tevékenységet,
   - jogvédő tevékenységet, stb.

Mindezeket olyan küldöttek által választott vezetőség fogja elvégezni, melynek megválasztására
   - a megalkotott választási szabályzat alkalmatlan,
   - az egyetlen jelöltállító „szervezet” nem jogosult.

Összefoglalva: a Miniszter felhatalmazta a „MAGOSZ”-t, hogy olyan választási szabályzatot dolgozzon ki, amilyet akar, és azokkal a küldöttekkel töltse fel a részben hatósági, részben érdekvédelmi/!/ feladatokat ellátni kívánó testületeket, akikkel akarja.
 A jelölési –választási előírások önmagukban végrehajthatatlanok, a jelöltállítás abszurd, csírája sincs benne a tagok demokratikus, alulról építkező jogai gyakorlásának.

Tisztelettel kérjük, hogy a Magyar Országgyűlés Alkotmány- és Igazságügyi Bizottságával, valamint a Vidékfejlesztési Miniszterrel egyeztetve állítsák meg a gőzhengerként beindított „választásokat”, dolgozzanak ki új választási szabályzatot, mely betartható, biztosítja minden tag jelölését és jelölhetőségét és nem utolsó sorban a kamara igen fontos feladatainak végzését.

Tájékoztatjuk Biztos Urat, hogy ezt a levelet a melléklettel együtt egyúttal megküldjük
   - a Magyar Országgyűlés Alkotmány- és Igazságügyi Bizottságának,
   - a vidékfejlesztési miniszternek is.

Egyesületünk azzal a felhatalmazással élve kéri fentieket, miszerint a Gazdatanácsok Szövetsége jogi képviseletét más döntésig az Egyesület látja el.


Tisztelettel:
Tamási Béláné
az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület képviselője

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése