2014. március 14., péntek

Büntető feljelentésünk továbbra sem évült el!

JUST IS
Legfőbb Ügyészség részére
a Fejér Megyei Főügyészséghez címezve

Tisztelt Cím!

2013. áprilisban tettünk feljelentést a Fővárosi Főügyészségen az NFA, valamint Sebestyén Róbert, az NFA elnöke pályázati eljárásában elkövetett törvénytelen szerződés leplezése ügyében.

Ma, 2014. március 11-én, közel egy év elteltével kaptunk választ.

Ez – a feljelentés tárgyát képező törvénytelen szerződés nyilvánvaló semmiségét alátámasztó bizonyítékokat mellőző – válasz az állampolgárok jogainak semmibevétele, tehát 

NEM FOGADJUK EL, A DÖNTÉS ELLEN PANASSZAL ÉLÜNK!

Indoklás: 

Tény, hogy feljelentésünkben azt állítottuk, hogy Sebestyén Róbert elnök irányításával az NFA törvénytelen szerződést kötött Kiss Árpád kápolnásnyéki vállalkozóval, amelyet máig lepleznek.

Tény, hogy a feljelentésünkben hivatkozott NFA földbérleti pályázatok alapján 2012. február 1-én aláírt szerződésekben Kiss Árpád a törvényi kereteket (6000 AK) meghaladó mértékben szerződött, tehát a szerződése a szerződésben foglaltak alapján is (t.i.: a szerződő nyilatkozata a törvényességi keret betartásáról) semmis, azaz nem módosítható, hanem megsemmisítendő.

Tény, hogy a fentiek minden bizonytékát elővezettük feljelentésünkben.

Tény, hogy az NFA pontosan ismeri ezeket a tényeket, hiszen 2012. május 17-én egy magyaralmási ügyben ugyanezen okokból semmissé nyilvánított egy szerződést. 

Idézet a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2012. május 17.-i – precedens értékű – „Döntés haszonbérleti pályáztatás keretében meghirdetésre került sz. pályázati eljárás érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánításáról” című NFA határozatból:
A „Döntés” ügyszáma:901/2/2012. (letölthető innen: https://docs.google.com/file/d/0B2eX2yV7Hp4dWmlYN1htM0RqeEE/edit)
Idézet: „ …miszerint a kiírt terület kataszteri tiszta jövedelme meghaladja a Tft. alapján a magánszemélyek által használható terület kataszteri tiszta jövedelmének maximális mértékét – következtében nem biztosított egyenlő feltételeket valamennyi pályázó részére.”
A Fent leírtakat figyelembe véve …. számú haszonbérleti pályázati eljárás érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítását jóváhagyom, és a 2012. …. napján megkötött ….számú mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződés semmisségét megállapítom.”

 dátum….
                               Nagy János                                                  dr Sebestyén Róbert
                          NFA elnökhelyettes                                                    NFA elnök        „  


Tény, hogy az NFA a törvénytelenség tényét azzal be is ismerte, hogy utólag megosztotta a területet és – törvénytelenül ugyan, de – állítása szerint Kiss Árpád szerződését módosította, azonban a szerződés semmisségét nem mondta ki, azaz a törvénytelenséget továbbra is leplezi („Törvénytelenség jogot nem alapít - ex turpi causa non oritur actio”).

Tény, hogy a büntető feljelentés elbírálásával megbízott ügyészség nevében eljáró főügyész mindezen tényeket figyelmen kívül hagyta válaszában, azaz határozata nem helytálló. 

Miután a kajászói pályázat kiírása egyszerre történt a fent idézett pályázattal, ugyanaz a Tft vonatkozott minden pályázóra, így az öt teljes oldalon taglalt adathalmaz a Földhivatali bejegyzésekről, a hivatkozott bírósági eljárásról felesleges és sérti mindazok érdekét, akik ebben a törvénytelen szerződés ügyben felszólaltak, eljártak és törvényes földbérleti szerződésben érdekeltek.

Ez, a feljelentésünkben igazolt tényeket nélkülöző ügyészi eljárás minden érdekvédő társadalmi szervezet tagságát súlyosan sérti, ezért elvárjuk az Ügyészségtől, hogy haladéktalanul tegyen eleget alapvető feladatának a törvénytelenség felszámolásával, a törvényesség helyreállításának kikényszerítésével.

Kelt: Székesfehérvárott, 2014. március 13-án

A büntető feljelentést fenntartva:

                     Dr. Boór Ferenc sk.                                                   Tamási Béláné sk.
             Gazdatanácsok Szövetsége         Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése