2013. december 4., szerda

Értse mindenki, hogy mi zajlik a földügyek körül!

SENKI NE HIGGYE, BÁRMIT IS ÍGÉRNEK ÉS BÁRKIK, HOGY BÁRMILYEN MÁS TESTÜLET AZ ALÁBBI JOGOKAT A HELYBÉLIK KEZÉBE ADNÁ! CSAKIS A HELYBÉLIEK KÖVETEL(HET)IK (GAZDATANÁCSOK TEVŐLEGES MEGALAKÍTÁSÁVAL ÉS A JEGYZŐNÉL/POLGÁRMESTERNÉL BEJELENTÉSSEL) A JOGOT MAGUKNAK. A TÖBBI CSAK DUMA VAGY PORHINTÉS!  A DUMÁBÓL PEDIG ELÉG VOLT!

http://www.youtube.com/watch?v=Tpyk3DzaAj4

 

Azt javasoljuk, hogy a következőket tisztázza mindenki maga-magában és ezzel erősítse a törekvést, hogy a Gazdatanácsokat létre kell hozni minél több településen és mihamarabb.

TÉNYEK:

A NAK agrárbizottságokról a következőket kell tudni.
 1. Úgy választottak országos vezetőket (s kaptak miniszteri fizetést), hogy a kamarai tagok nem jelölhettek, nem választhattak, csupán, ha részt is vettek a választásnak nevezett gyűléseken, akkor a MAGOSZ által írt listát hagyhatták jóvá csupán (a tagság 95%-a úgy döntött, hogy ebben nem vesz részt).
 2. Ráadásul a MAGOSZ úgy állított jelölteket, hogy már évek óta nem is létezett (többszöri bejelentésünk miatt vagy sem, de folyik az ügyészségi vizsgálat már a MAGOSZ ellen).
 3. A NAK alapszabályát szeptemberben, októberben, majd most novemberben is módosították a kamarai tagság feje felett, azaz ez az elnökség önhatalmúlag, a tagok tudta nélkül változtatta meg, hogy
 • ne kelljen minden tagot személyesen értesíteni a települési bizottságok megalakításáról, ehelyett elég legyen a NAK központi honlapján kifüggeszteni a meghívókat, sőt
 • ne kelljen 15 nappal előbb se, hanem azt is csak 8 nappal a megalakulás előtt (azaz még kisebb az esélye, hogy valaki megtudja a faluban) és hogy
 • az is lehessen az agrárbizottság tagja, aki nem helyben lakó, csupán nyilatkozik arról, hogy helyben földhasználó (az alapszabályban eredetileg csak azon cég képviselője jelentkezhetett, akinek helyben telephelye van, most már ez sem szükséges),
miközben a cég és/vagy személy lehet külföldi/belföldi is!

A földbizottságról tudni kell, hogy

 1. törvényi rendeletekkel a földbizottságnak kívánnak jogokat adni,
 2. amelyek összetételéről és választásáról sincs még rendelet,
 3. csupán arról nyilatkoznak minden szinten, hogy a NAK bizottság veszi át a szerepét, ha nem alakulna meg a földbizottság.

A Gazdatanácsról tudni kell, hogy az egyetlen, amelyik a következőket jelenti

 1. tag automatikusan csak legalább 5 éve helyben gazdálkodó magyar állampolgár lehet, nem cég, nem is társaság képviselője, csupán természetes személy,
 2. akik dönthetnek arról, hogy max 1/3-ad arányban kiket vesznek be magyar állampolgárként azok közül, akik nem teljesítik az 1. feltételt
 3. minden birtokpolitikai, földhasználati kérdésben vétójogot követelnek
 4. mint a helyi gazdák törvényileg szabályozott köztestülete közvetlenül, vagy mint a leendő földbizottságokat megválasztó és visszahívni is jogosult köztestület a földbizottságokon keresztül.
Azaz a Gazdatanács a földügyekben, birtokpolitikai ügyekben eljárni kívánó gazdák közgyűlése, nem pedig egy felülről válogatott "massza", vagy bennfentes kör.

Ezt a követelést tartalmazza az Anyaföldvédelmi Kerekasztal földkoncepciója, amelyet októberben terjesztett be a parlamentben és a Jobbik képviselő csoportja is, akik most terjesztetik be ezt (remélhetőleg ezt) a mezőgazdasági bizottság elé módosító indítványként a földtörvény módosítás folyó parlamenti vitájában.

Csak harcos kiállással lesz a helybéli lakosoknak a betelepülni szándékozókkal szemben joga, dumával nem lehet Hazát menteni! BIZONYTALANKODÁSRA MÁR NINCS MÓD ÉS IDŐ!
Ennyi!

Mindezek mellett minél többen kerüljenek be a fenti elveket vallók közül a NAK helyi bizottságába is, hogy ott is leválthatók legyenek a megalkuvók, akik továbbra is azokat
szolgálják, akik a helyben élő magyaroktól veszik el a jogokat és lehetőségeket!


Áldás minden megalakuló Gazdatanácsra:
Dr. Boór Ferenc és Tamási Béláné


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése