2014. április 12., szombat

Az NFA módszere: megsemmisítés

A Gazdatanácsok Szövetsége titkárságának nyilatkozata Kishantos ügyében

Tisztelt Gazdálkodók!
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

Bejárta az országot a hír, hogy a Nemzeti Földalapkezelő mintegy fél évvel a konfliktus keletkezése után, nem a mezőgazdasági tavasz kezdetére, hanem közvetlenül a választás utánra és hétvégére időzített akciójával nem gazdasági, nem jogi és nem is erkölcsi, hanem félreérthetetlenül hatalom-politikai megoldást választott a vitás kérdés lezárására.

Kitárcsázás Kajászón, 2013.05.02.
Kiszántás Kishantoson, 2014.04.12.
Ez a jövő? Helybéliek által kétségbeesésükben előállított értékeket gondolkodás nélkül semmisíti meg minduntalan a Nemzeti Földalapkezelő?

Ebben hasonló és következetes ez a mai eset a kajászói vetésgyilkossághoz és megelőző eljárásukhoz.

Teljesen világos, hogy miközben folyik még a kajászói gazdák érdekében az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület – Fejér Szövetség által indított per, amelynek fellebbviteli tárgyalására a Fővárosi Törvényszéken május 23-án kerül sor, miközben folyik az NFA által indított per egy kajászói gazda ellen, amelynek következő tárgyalására várhatóan június 3-án kerül sor, a Nemzeti Földalapkezelő ezzel az akciójával kívánja elfogadtatni, legitimmé tenni azt, hogy az állampolgárok adóforintjából származó költségvetését őrző-védőszolgálatok bérlésére és azok biztosítása mellett erőszakos fellépésre, mezőgazdasági értékek megsemmisítésére használhatja fel. Mindezt teszi úgy, mintha a gazdálkodók érdekében lépne fel, holott valójában nem kell ahhoz a bölcsesség köve, hogy világosan lássuk, ahhoz, hogy egy gazda mások vetésének kitárcsázásával kezdjen földművelésbe, igen komoly meggyőző erővel kellett valakiknek eljárni a háttérben. Tapasztalatból mondjuk, higgyék el!

Rá kell, világítsunk azonban egy óriási különbségre a kajászói és a kishantosi eljárás esetén, egy pillanatra sem mentve az NFA illetékeseit a túlkapásaik, erkölcsi felelőtlenségeik alól. Azonban felhívjuk az NFA és mindenki figyelmét arra, hogy tudjuk és látjuk, mi a helyzet. Figyelmeztetésként előre szólunk, hogy hamarosan mindenki előtt világos lesz, hogy mennyire átlátszó kísérlet volt ez a mai tett ahhoz, hogy hatalmi arroganciájukat elfogadtathassák a közvéleménnyel, hogy eljárásukat a családi és kisgazdálkodók érdekvédelmeként tüntessék fel, hogy a biogazdálkodókat és a családi gazdálkodókat egymással szembeálló erőként tüntessék fel.

Kajászó esetében nem csupán erkölcstelenül és nem csupán egy minden józan ember által megkérdőjelezett pályáztatási rendszer eredményeként létrejött és erősen vitatható jogalapra hivatkozva gázoltak keresztül a helyi és hirdetett érdekeken, mint Kishantos esetében.

Kajászó esetében 2012. február 1. óta törvénytelenül tartanak fenn törvénytelen szerződéseket, s már a birtokon kívül rekedt, de törvénytelenül, bitorlóként máig Kajászón gazdálkodó bérlő védelmére sem tudnak hivatkozni, ahogy nem is tudtak akkor sem, mikor minden törvényes jogalap nélkül tárcsáztatták ki, gyilkolták le a már általuk és a törvénytelen bérlő által is parlagon hagyott, de a kajászói Gazdatanács által a törvényesség helyreállításáig közbirtokosságban földművelésbe vett területen kihajtó élő napraforgóvetést.

Mindkét esetben tárcsáztattak, látszólagos gazdálkodókkal végeztették el a gyalázatos tettet. Mindkét esetben szomorú, hogy a kormány által 2010-ben meghirdetett, s máig kitartóan hangoztatott kormányprogramot hogyan csúfolja meg a már korlátlan hatalomként, állam az államban fellépő Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, az állam nevében perelve másokat, de az állam mögé bújva hirdetve, hogy az NFA-t perelni nem lehet.

Elszámolták magukat a mai napon (már másodszor) végrehajtott – világosan látható, hogy politikai legitimációs – tettükkel. Ma még magyarázhatják a jogalapot, amelyre hivatkozva végrehajtatták azt, ami egy magyar földművelő szemében lehetetlen. De már nem sokáig.
2014. május 23-án Budapesten, június 3-án pedig Székesfehérvárott kell a tényekkel szembenézzenek, s kell, hogy lehulljon az NFA keretein belüli törvénytelenségekről a lepel!


Székesfehérvár, 2014. április 12.

Gazdatanácsok Szövetsége titkársága

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése