2014. április 13., vasárnap

Levél a volt miniszterelnök helyettesnek és az állampolgári jogok biztosának

Válasz a kérdésre: "Mit tesz a Gazdatanácsok Szövetsége?"

Tisztelt Honfitársak!

Sokan abból indulnak ki, hogy van-e országos botrány, hír, aminek szereplője az a valaki, akiről tudni szeretnének valamit. Vagy ha tudnak is valamit, azonban ilyen országos hír nincs, azaz ha nem említi a keresett nevet a "közszolgálati" valami, akkor időnként azt kérdezik,  hogy "mit tesz?", "tesz egyáltalán valamit?", "létezik?".

Minthogy azon érdeklődőktől, akik csak mostanában veszik észre, hogy a magyar föld kérdésében történik valami, valami nem is akármi, kaptunk is néhány levelet, amelyben az országos hírekből kiindulva éppen azután érdeklődnek, hogy a Gazdatanácsok Szövetsége létezik-e és tesz-e valamit, válaszként most két levelet osztunk meg Önökkel (aztán jelentkezünk még továbbiakkal is).

Két levelet, amelyek közül;

az első azokat érinti, akik a Gazdatanácsok Szövetségétől kértek segítséget nem egy olyan ügy miatt, amire azt lehet mondani, hogy tegnapi, hanem már egy évek óta húzódó, elképesztően kicsinyes hatalom-politikai ügyben, ahol a bürokrácia útvesztőjében kísérelnek meg néhány bábonymegyeri földtulajdonost kisemmizni; míg

a második levél azonban már minden gazdát érint. Mindenkit, akit a Nemzeti Agrárkamara "múltidéző" vagy "múltat is megcsúfoló" eljárással véghezvitt kötelező tagságra épített szervezetépítése és felsőszintű jogokkal történő felruházása, a felső szinteken nem éppen csekély ellátmányozása érint. Hangsúlyozzuk tehát, hogy mindenkit.

A két levelet pedig azzal bocsájtjuk közre, hogy tudjanak róla és minden Gazdatanácsok Szövetsége tag és még - ki tudja, miért, de - nem tag gazdálkodónak adjanak is tovább, hogy

IGEN, A GAZDATANÁCSOK SZÖVETSÉGE LÉTEZIK, MŰKÖDIK ÉS TESZI A DOLGÁT,
amíg van legalább két gazda és Gazdatanács, akik nemcsak várják a megoldást, hanem azért tesznek is, azaz kérik, sőt követelik azt, amit megígértek, sőt, máig is ígérnek nekik azok, akik, amit ma is ígérnek, kétharmados többségben lévén, azonnal tejesíthetnének is!

Mi tesszük a dolgunk, nem is akárhogyan és nem is akármennyit. Azonban engedjék meg, hogy mi is kérdezzünk valamit, hogy mi is üzenjünk a többieknek, a több, mint kétezer településen éldegélőknek, hogy ők mit tesznek azért, hogy jogaik is legyenek, ne csak kötelességeik? Nem csak önmagukért, hanem a családi, kis és közepes gazdálkodókért? Mi továbbra is csak ezt az egyet üzenjük:

Ne várjanak arra, hogy Önök helyett alakítsanak mások valamit, majd másoknak adják, ahogy eddig is, a jogokat és lehetőségeket is!

A Gazdatanácsok Szövetsége pontosan annyit tesz és annyira eredményesen, amennyire Önök, gazdák önmagukat - természetes jó magyar emberekként - komolyan is veszik. Velünk, Önök nem fognak választást nyerni, ha végre elhiszik, hogy a négyévenkénti országos hatalom sem több, mint a döntési avagy vétó jog, a mindennapi és helybéli! Önök együtt nem a "vasárnapit", hanem a mindennapit követelhetik!

Tisztelettel:
Gazdatanácsok Szövetsége titkársága

Első levél
Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes úrnak                Székesfehérvár, 2014. március 30

Tisztelt Miniszterelnök Helyettes Úr!

2013. szeptember 17-én írtam először Paksi István és 10 társa ügyében Önnek, hogy segítsen megoldani a bürokrácia által megoldhatatlannak mondott helyzetet.

A megoldás azonban még mindig nem született meg, legutóbb március 12-én írta Simon Attila helyettes államtitkár, hogy átküldte Önöknek a szükséges törvénymódosítási javaslatot.

A lassan 10 éves mulasztás által okozott károkra azonban a bírósági utat javasolta
Törvénymódosítással helyrehozni a törvénytelenséget?
-        nem tudni, mikor is vette „gondjaiba” az NFA a területet,
-        nem tudni, miért,
-        nem tudni, miyen koncepció szerint adták oda cégeknek, akik természetesen arra sem jártak, csak a támogatást vették fel.

Tehát: itt is olyan területekről lehet szó, mint amelyekre felvett földalapú támogatás miatt már kirobbant a botrány, nyomoznak is?

Erre enged következtetni az az NFA-tól származó azonnali intézkedés, mely az ügy kipattanása pillanatában felhívta a mostani „Kedvezményezettet”, hogy azonnal szántsa fel a területet.

A területet ugyanis 2005-ig a tulajdonosok használták, 2006-ban derült ki, hogy azt már valaki „használja”, de ténylegesen Gál Ferenc Bábonymegyeri lakos használta 2013-ig – addig, amíg Ágh János parancsra nem szántotta fel.

Ismét megkérdezendő ebben az ügyben is, mit is tud a falugazdász, az MVH, kik azok, akik támogatásokat vesznek fel NFA-hoz rendezett földekre, magántulajdonokra?
Mindezek állhatnak ennek a „rendezésnek” is az útjában?
Valóban nincs mód a törvényesség helyreállítására?

Teljesen nyilvánvaló, hogy a VM ebben az ügyben –sem – teszi a dolgát.
Ezért fordultunk Önhöz, 11 idős, bábonymegyeri lakos képviseletében, akik azt hitték, hogyha már földönfutók lettek, akkor legalább némi kárpótlás jár nekik is.

Jár? Vagy nem?
Egyesületünk is szeretné tudni, milyen erős ez a demokrácia?
                                                                                                                   Tisztelettel
                                                                                                               Tamási Béláné
                                   Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület képviseletében

Második levél
Állampolgári Jogok Biztosa                                                    Székesfehérvár, 2014. március 31.

Tisztelt Biztos Úr!

Egyesületünk levélben kérte segítségét abban, hogy a megalakult és alakítandó Gazdatanácsok legyenek a földbizottságok gerincei, mivel 5 éve helyben lakó, legalább 5 éve ott gazdálkodó természetes személyek alkothatják tagságukat – és minden, e feltételeknek megfelelő gazda jogosult a Tanács tagságára.

Erre a kérésünkre sem kaptunk választ.

Most azonban úgy gondoljuk, hogy a jelen helyzet mellett már az Ön hivatala sem mehet el anélkül, hogy felhívja az illetékeseket a megfelelő jogi lépések megtételére: már szinte minden mezőgazdasággal foglalkozó fórum leírta, hogy nem jelent meg a Miniszter rendelete a Földbizottságok alakításáról, „a gazdák verik az asztal, a jegyzők sápadoznak”

A Földhivatal ugyan közzétette a honlapján, hogy be kell jelentkezni földművesnek, erről adnak igazolást, ezzel el kell menni a jegyzőhöz, aki ennek az igazolásnak birtokában tudja meg, hogy kik azok, akik jogosultak a földbizottság alakítására.

A falugazdászok „természetesen” nem kapták feladatul, hogy erre hívják fel a gazdákat, akik ilyenkor már nem nézegetik a Földhivatal honlapját, hogy mi van ott, hanem teszik a dolgukat a földeken. A falugazdászoknak ez a regisztráció alapvető feladata lenne, ha eredeti helyükön végeznék hatósági feladataikat.

Egyébként kinek juthat ilyen eszébe, hogy a Földhivatal vezesse ezt a nyilvántartást?
Nincs erre elég Hivatal? És nincs erre elég nyilvántartás?

Most, hogy a törvénytelenül alakult – és emiatt így is működő – agrárkamarához kerültek a falugazdászok, világos, hogy nem szólnak a gazdáknak. A kamara elnöke már jelezte is, hogy eljött az ő idejük, majd az – ugyancsak teljesen törvénytelenül, sok helyütt titkosan, titokban összehívott és alakított – agrárgazdasági bizottságok javaslatára a megyei agrárkamara fogja a Földbizottság munkáját végezni.

Lehetett tudni, hogy így lesz!
De Egyesületünk tagsága ügy gondolja – még mindig –, hogy jogállamban élünk.

A Gazdatanácsok az európai jogszokásoknak megfelelő, nyitott szerveződések, csak maguk a gazdák határozhatják meg döntéseiket – a jogszabályi kereteken belül - tehát mindenben megfelelnek, és csak ők felelnek meg annak a követelménynek, melyet a törvény előír a földbizottságok feladatául.

Ebbe természetesen bele kell tartoznia az állam kezelésében lévő, az adott közigazgatási területhez tartozó földek - bármilyen formában történő hasznosításának is.

Itt újabb törvénytelenségre kell felhívni az Ön figyelmét, az állami tulajdon a polgároké, tiszta és világos körülmények között lehet csak ezeket hasznosítani, nyitott pályázatokkal, mindenki által megismerhető szerződésekkel. Szánalmas, de teljesen törvénytelen az NFA indoklása, hogy mindenkinek joga van a titkossághoz, aki ilyen földet hasznosít.

Nincs joga: aki állami tulajdont kíván kezelni, hasznosítani, annak ki kell lépnie a nyilvánosság elé. Aki erre nem hajlandó, az ne kezeljen közös tulajdont! Nem kötelező!

Kérjük Önt, tegye meg a szükséges lépéseket az önrendelkezés – mint európai alapjog –, valamint a törvényesség maradéktalan helyreállítására.
                                                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                    Tamási Béláné
                                             Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület
                                                                               – Gazdatanácsok Szövetsége

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése