2017. május 10., szerda

Utolsó előtti bejegyzés: Kajászó és Gazdatanács és Szolidaritás ma

Tisztelt Honfitársak!

Tegnap érkezett hozzám két hír!

AZ ELSŐ szó szerint idézve:

... A Nemzeti Jogvédő Szolgálatnál nemrég jelentkezett egy honfitársunk, aki felajánlott a meghurcolt kajászói gazdálkodó Böcsödi család részére 200.000,- Ft adományt, amellyel enyhíteni kívánja a földvédő küzdelmük miatti eljárások miatt keletkezett tetemes pénzügyi terheket. Az adományozó szerint nemzeti ügy az ilyen ehhez hasonló bátor emberek melletti kiállás nemcsak szavakban, hanem tettekben is. A Nemzeti  Jogvédő Szolgálatuk korábban a Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület perképviselettel igyekezett segíteni az érvénytelen haszonbérleti szerződések ellen fellépő kajászói gazdáknak: bár nyilvánvaló volt a támadott szerződések érvénytelensége, ezt mégsem állapította meg a jogszabályok ellenére egyetlen magyar bírói fórum és az Emberi Jogok Európai bírósága sem. 

Barátsággal ... 

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd - Európa jogi szakjogász
Iroda: H-1095 Budapest, Gabona u. 10. II. em. 1.
Tel: (36-1) 216-3088, Tel/fax: (36-1) 216-2261, mobil: (36) 20-916-5230
E-mail: drgaudi@drgaudi.hu www.drgaudi.hu

S az alábbi A MÁSODIK:

Böcsödi Gergely, az NFA által kiválasztott vádlott, aki az ellene indított pert a mai európai és magyar jogrendszer (már a legkevésbé sem igazságszolgáltatás és a nem is jogszolgáltatás) keretei között megnyerte ugyan, mégis neki, nem az NFA-nak keletkezett fizetni valója, ha nem is közel 7 millió, de majdnem 1.7 millió forint kamatostól, a  bírói végrehajtás - sokak szerint az elévülés előtti utolsó pillanatban - kiküldött felszólító levelére válaszként a rá kirótt összeget maradéktalanul befizette.

Ezúttal szeretném - Böcsödi Gergely, a Kajászói Gazdatanács tagjai nevében is - kifejezni köszönetemet minden együttérző Honfitársunknak, akik értesülve így vagy úgy ezer forinttól több száz ezer forintig támogatták Gergelyt a közért és a törvényességért vállalt, folytatott és tisztességgel végigharcolt küzdelmében,
azaz nem hagyták egyedül A BAJBAN!
 Az állami törvényesség feletti felügyeletben pedig a helyzet változatlan,
az illetékesek füle mögött VAJ VAN!


A Szolidaritás Kajászóért felhívásunkra befolyt összeg (eddig összesen)  1.415.136 Ft


 Köszönjük és a sorsközösséget vállalók fogadják elismerésünk!

Egyúttal e befizetéssel és az érintettek ellenkező kezdeményezése hiányában a Kajászón 2013.02.02-én, Gyertyaszentelő Boldogasszony Napján megalakított
Gazdatanácsok Szövetségét
a mai nappal, Pünkösd-Ígéret-május hava 10. napjával a közjogi képviselettel meghatalmazott Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnök asszonyának, Tamási Béla Lajosné jóváhagyásával
megszűntnek nyilvánítom.
Isten áldja meg a magyart, tartson neve míg a Föld tart! 
Kelt, Székesfehérvárott, 2017.05.10-én
Bizalommal az ősi erényben:
                                                                          Dr. Boór Ferenc
                                  2013.02.02.-2017.05.10. között a Gazdatanácsok Szövetsége titkára

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése