2013. október 9., szerda

A délibábos Hortobágyon is túl

Tisztelt Kerekasztal! 
 
Andrea kérésének is eleget téve és a (babócsai) hírhez is kapcsolódva számolok be a tegnapi hortobágyi "délibábos" rendezvényről.

Hortobágyon siralmas állapotok uralkodtak el. A meghunyászkodó félelem harapni való. Bármely eddigi sajtótájékoztatónk, akciónk nagyobb sajtót kapott és több érintett részvételével zajlott, mint a "Hortobágyot nem adjuk" cím alatt megrendezett hagyományőrző rendezvénybe ágyazott tiltakozó megmozdulás.
A rendezvény vasárnap délutánja a tervezett "NFA döntéssel kapcsolatos" beszédek kihangosítás nélküli lebonyolításával zárult mintegy másfél tucatnyi hallgatóság részvételével.
Miért?

1.) A résztvevők számát meghaladó létszámban felvonuló rendőrség képviselője felszólította a főszervezőt, ha bármilyen nem közművelődés jellegű mondat hangzik el a hivatalos programon belül (azaz hangosítás igénybevételével), szabálysértési eljárást indítanak ellene.

2.) Az október 6.-i megemlékező beszédet a Hortobágyi pásztorok nagykövet asszonya helyett a főszervező kérésére én tartottam meg, mivel a helyszínre érkező felkért előadó, Dr. Vajda Mária - a szervezők elmondása alapján - a rendőrséggel folytatott rövid megbeszélés után viharos gyorsasággal és tisztázatlan indokkal távozott.

3.) A főszervező a megemlékezés után a hagyományőrző rendezvényt lezárta és a rendőrség figyelmeztetésének eleget téve hangosítás nélküli megbeszélésre hívta össze a jelenlévőket, hogy meghallgassák az NFA döntésének következtében kialakuló helyzetet, azonban helyi képviselő egy sem nyilatkozott.

4.) A helyiek elmondása szerint - név nélkül nyilatkozókról van szó - az érintettek és előzetesen hangosan tiltakozó alkalmazottak távol maradtak a rendezvénytől, ugyanis figyelmeztetésben részesültek, ha részt vesznek, be se menjenek másnap dolgozni.

Tisztelt Kerekasztal!

Rossz szempont azt nézni, hogy a Hortobágy Nemzeti Park gazdálkodását most éppen milyen pártállással oda kerültek vezetik, ugyanis a teljesen magára maradt főszervező is pontosan azért kezdeményezte a tiltakozást (a helyiek napokkal ezelőtt még hangos és lelkes tanácsára), hogy a Nemzeti Park egyben tartása, de nem kiválasztott csókosok kezeiben tartása vagy kezei közé juttatása mellett törjenek a helyiek lándzsát.

A folyamatban lévő ügyeket összefoglalva:
Csákvár, Hortobágy és Babócsa felszámolása egyazon kaptafára történik, mint a Kajászó, Bábonymegyer, ..., Kishantos önállóságának felőrlése, ha a döntési módszert és a kereteket (!) nézzük.

A különbség mégis óriási.

Míg az előbbiek esetén a természetvédelmi területek egyben tartása (nem egy magánkézben) és/vagy összehangolt szerves hasznosítása volna a helyes, addig az utóbbiak esetén az egybefüggő nagybirtok rendszer megszüntetése volna - nemcsak kívánatos, hanem - égetően szükséges!
A természetvédelmi területeknek közbirtokosságban, a közigazgatási területek alapján érintett települések Gazdatanácsainak (melyekben csakis természetes személyek lehetnek tagok, cégek nem) felügyelete alatt kellene működniük és nem magán haszonbérlők között pályáztatni azokat (és főként nem üzleti alapra helyezve egy szűk kör kezébe integrálni)!
Nem véletlenül kértem az első tanácskozáson a Kerekasztaltól, hogy tegyen közzé felhívást a helyben több, mint öt éve (egyéni vagy családi) gazdálkodó  természetes személyekből álló egységes települési Gazdatanácsok megalakításának szorgalmazására a Gazdatanácsok Szövetsége félszáz Gazdatanácsa mellé felsorakozva. Sajnos ennek nyoma sincs a mai napig a Kerekasztal honlapján, holott a Gazdatanácsok Szövetsége honlapján minden szükséges iromány adott.

Nem pótolhatja semmi ma a Gazdatanácsokat!

Nem mérhető semmilyen szerveződés ereje egy a települések helyi kis és családi gazdálkodóiból, mint természetes személyekből alanyi jogon alakítandó Gazdatanácsok százainak szövetségi erejéhez!

Semmilyen választási eredmény nem negligálja a mindennapi érdekvédelem feltételeinek megteremtésének szükségességét a föld- és vidékvédelem ügyében.
Ez pedig biztatásunk és támogatásunk nélkül nem megy. A gazdák elszigetelt harcává válik minden jogsértés elleni fellépés, miközben "fortélyos félelem igazgat" tovább!

A leghatározottabb  véleményem továbbra is az, különösen a magoszos agrárkamara "maga alá szervezés"-ére tekintettel, ahol a csókosokon túl a hatalmas cégek telephelyi képviselői is szerepet kapnának, hogy az akciókon túl egyre hangosabban kell követelni, hogy

Mi a megindított pereinket megnyerjük, de amennyiben még a Kerekasztal honlapján sem értesülnek a gazdák és a helyieket támogatók arról, hogy ők helyben mit tehetnek (sürgősen Gazdatanácsot alapíthatnak), akkor mitől lesz hitelesebb a Kerekasztal mondandója a már meglévő pártok és társadalmi szervezetek programjainál?

Tisztelettel:
Dr. Boór Ferenc
ui: minden elmulasztott hónap, hét, nap, perc csak növeli a bajt!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése